blog

Als die mensen begaafd zijn, kunnen ze het dan niet alleen?

Neen. Vanwege het vleermuisprincipe.

Een vleermuis vindt haar weg in het donker doordat ze ultrasone signalen uitzendt die terugkaatsen. Als er niets terugkaatst, dan kan de vleermuis niet navigeren.

De signalen die begaafde mensen uitzenden, zijn ‘high voltage’. De grote leerhonger, de intensiteit, de complexiteit en de creative drive zorgen voor een laserkwaliteit die niet iedereen aankan. Te bedreigend, te overweldigend, te verwarrend. En daardoor komt er weinig terug.

Als begaafde mensen zichzelf niet kennen in hun eigenheid, kunnen ze dat gebrek aan verbinding totaal niet plaatsen. Ze veroordelen zichzelf of hun omgeving, omdat ze het verschil in voltage niet zien.

Sommigen gebruiken hun verbaliteit en versterken het voltage om toch maar gehoord te worden. Uit pure frustratie. Wat als effect heeft dat nog meer mensen afhaken . Anderen gebruiken hun empathie en zwakken de signalen die ze uitzenden af. Wat als effect heeft dat ze hun eigen stem opgeven. Hoedanook, het betekent dat wat er teruggekaatst wordt vaak geen informatie oplevert om je eigen weg te bepalen.

Wat nodig is, is een ‘high voltage’ klankbord dat resonantie, feedback en support geeft.

In de resonantie kan je jezelf ervaren in je volledige breedte en diepte. Doordat je de schelde mag zijn en van jezelf geen beekje moet maken, krijg je een bodem en oevers. En als vanzelf hoor je jezelf ideeën, dromen, beelden, oplossingen … uitspreken die je nog nooit uitgesproken hebt. Waardoor ze vorm kunnen krijgen, concreet kunnen worden.

Door heldere feedback vanuit herkenning, waardering en know-how van je eigenheid én heldere feedback over leer-en veranderingsprocessen leer je op een niet-oordelende manier naar je ervaring kijken en potentieel aanboren. Je zit jezelf niet meer in de weg.

‘They grow up with and are often socialized by significant others who do not understand them well enough to guide their ideas and actions with valid feedback’ (P. Powell & T. Haden)

Via support op je verlangen om een verschil te maken, om impact te genereren – je creative drive – zoek je kale gronden op en leer je jezelf gaandeweg dragen waar niemand anders je draagt. Een inspirerende demonstratie van persoonlijk leiderschap.