Creatief & Pienter volk
op zoek naar een handleiding

Ben Jij Een Berk?

 

Je wil een verschil maken in de wereld

Berken zijn moeilijk te pakken in vakjes. En eigenlijk willen ze dat ook niet. Omdat ze het gevoel hebben dat het geen recht doet aan de complexiteit, de veelzijdigheid en het potentieel dat ze in zichzelf en de wereld ervaren. Het zijn buitenbeentjes met een grote leerhonger en een boel capaciteiten. Ze zijn niet geïnteresseerd in status of macht, ze worden gedreven door interesse en impact. Ze willen een verschil maken in de wereld met dat wat hen bezighoudt. Dat betekent dat ze zullen uitgedaagd worden om via een weg van vallen en opstaan, commitment en geduld hun eigen plek en hun eigen stem te vinden. Een heuse opdracht want ontwikkelingspotentieel heeft een hoog wild soul gehalte en het vergt een pak aanwezigheid om dat in goede banen te leiden.

Je bent intens & complex

“Begaafdheid is een asynchrone ontwikkeling waarin cognitieve complexiteit en verhoogde intensiteit samengaan en innerlijke ervaringen en bewustzijn creëren die kwalitatief afwijken van de norm. Deze asynchronie neemt toe naarmate de intellectuele capaciteit hoger wordt. Het uitzonderlijke van begaafden maakt hen bijzonder kwetsbaar en vergt een andere aanpak ( …) om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.”

(Columbus Group 1991)

Deze kijk wijkt radicaal af van de algemeen gangbare nl. begaafdheid als excellente prestatie op school of zichtbaar succes als volwassene. Asynchronie betekent dat je je sneller ontwikkelt: je loopt niet synchroon met leeftijdsgenoten en leeftijdsgerelateerde culturele normen. Begaafdheid is universeel herkenbaar als een ongelijkheid tussen mentale leeftijd en fysieke leeftijd. Hoe groter het verschil tussen mentale en fysieke leeftijd, hoe groter het gevoel van anders-zijn.

Begaafdheid wijst dus op een ontwikkelingsvoorsprong, niet op gegarandeerde prestaties en succes – in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt. Ironisch genoeg zorgt juist die asynchronie, dat anders-zijn, er vaak voor dat je moeilijk past in de patriarchale plaatjes van ‘een succesvol leven’. Asynchronie blijkt namelijk vergezeld te gaan van allesbehalve maatschappelijk populaire karakteristieken: sensitiviteit, onafhankelijkheid, intensiteit, nieuwsgierigheid, scherpzinnigheid, diepgang, gedrevenheid, reflectie, moreel besef en perfectionisme.

“Begaafde volwassenen zien de wereld anders vanwege de complexiteit van hun gedachtenprocessen en hun emotionele intensiteit. Mensen zeggen vaak tegen hen: waarom maak je alles zo ingewikkeld? Waarom neem je alles zo serieus? Waarom is alles zo belangrijk voor je? Begaafde mensen zijn in alles ‘té’: te gevoelig, te intens, te gedreven, te eerlijk, te idealistisch, te moreel, te perfectionistisch, te veel voor andere mensen! Zelfs als ze hun hele leven proberen zich aan te passen, voelen ze zich nog steeds een buitenbeentje.”

(Linda Silverman, directeur van het Gifted Development Center)

Je bent een geboren ontwikkelaar

Een berk is een pioniersboom. Hij is de eerste boom die wortel schiet op een onontgonnen grond.

Een uniek perspectief door de opstelsom van cognitieve complexiteit, emotionele intensiteit, empathie en creatieve drive
Zien wat anderen (nog) niet zien, vooruit lopen, grenzen willen verleggen
Grote leerhonger, groot leervermogen en een diepgeworteld waardensysteem.
Drive om te creëren, om nieuwe dingen te maken vanuit een diepe betrokkenheid bij mens en wereld
Bereidheid om grote hoeveelheden onzekerheid en kwetsbaarheid uit te houden
Zéér contextgevoelig, autonomie is een basisvoorwaarde om goed te functioneren.

Deze mensen kloppen hier aan

Onorthodoxe ondernemers, ontwikkelaars, out-of-the-box mensen, acteurs, filosofen, innovators, change agents (consultants, coaches, therapeuten, procesbegeleiders enz.), schrijvers, cultural creatives, pioniers, creatieve duizendpoten, stille waters diepe gronden, high potentials, eigenwijze professionals, autodidacten, activisten, performers, bezielde wetenschappers, life designers, journalisten, kunstenaars, tribe leaders, radio- en tv-makers, multitalenten … Kortom, creatief en pienter volk.